Minecraft

1. ประวัติความเป็นมาของ Minecraft Minecraft เป็นเกมออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ Sandbox, โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Infiniminer, และออกแบบโดย Markus Persson, ผู้ก่อตั้ง Mojang AB ภายในเกมจะให้ผู้เล่นสร้างและทาลายบล๊อกสี่เหลี่ยมหลายๆแบบในรูปแบบสามมิติ ผู้เล่นจะสามารถวางหรือทาลายบล๊อก, สร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สุดอลังกาล, ออกแบบอาร์ทเวิร์คในรูปแบบพิกเซล ทั้งในระบบ Single Player และ Multiplayer ปัจจุบัน Minecraft ยังอยู่ในช่วงพัฒนาขั้น beta โดยเปิดให้สั่งซื้อได้ในราคา 14.95ยูโร (หรือประมาณ 654-655 บาท) เมื่อผู้เล่นซื้อ Minecraft จะสามารถเล่นได้ทั้งบนเว็บเบราวเซอร์ และบนไคลแอนท์ที่เปิดให้ดาวน์โหลดได้ Minecraft Classic เปิดให้ทดลองเล่นได้ฟรี Minecraft เริ่มพัฒนาเมื่อ 10 พ.ค. 2009, สามารถสั่งจองเกมตัวเต็มเมื่อ 13 มิ.ย.2009 คาดการณ์ว่า Minecraft ตัวเต็มจะเสร็จสิ้นเมื่อ 11 พ.ย. 2011 นี้
2. วิธีเล่น Minecraft เบื้องต้นและดาเนินชีวิตในเกมการควบคุมW : เดินหน้า S : ถอยหลัง A : เดินไปทางซ้าย D : เดินไปทางขวาSpace bar : กระโดด Shift : เดินย่อง ช่องไอเทม : E,I เพื่อเลื่อนช่องไอเทม : กด 1 ถึง 9 ทิ้ง Item: Q , F
3. เมื่อคุณเริ่มเข้ามาเจอกับโลกใหม่ สิ่งสาคัญสองอย่างที่คุณต้องปฏิบัติ คือ การคราฟอุปกรณ์ และ การสร้างบ้านหลังเล็กๆ ก่อนที่ คืนแรกนั่นจะมาถึง โดยให้เริ่มหาไม้ ไม้คือสิ่งแรกที่จาเป็นสาหรับการทาอุปกรณ์หลังจากที่คุณเจอต้นไม้สัก 2-3 ต้นแล้ว ให้คุณใช้มือของคุณต่อยมันไปซะ แล้วให้เก็บไม้ที่ต่อมาจะดรอปลงมา วิธีการต่อยคือ กดเม้าส์ปุ่มซ้าย ค้างจนกว่า บล็อกที่คุณต้องการทาลายจะแตกลง หลังจากที่บล็อกนั้นแตก ให้คุณเดินเข้าไปใกล้ๆ และไอเทมจะถูกจัดเก็บโดยอัติโนมัติ ให้เก็บไม้ จนกว่าจะได้ 10 Wood
4. เมื่อคุณเก็บไม้ทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้เริ่มมองหาสถานที่ที่ จะสร้าง ที่หลบภัยในคืนแรก ต้องคิดอยู่เสมอว่า ที่พักในคืนแรก จะต้องง่ายต่อการสร้าง เพื่อป้องกัน มอนสเตอร์ที่จะเกิดมาขยี้หัวของคุณ เนินเขาเล็กๆ นั้นเป็นพื้นที่ ที่ดีทีเดียว แต่จะสร้างที่ ไหนก็ได้ หลังจากที่คุณมองหา สถานที่เหมาะๆ เจอแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนา Wood(ไม้) แปลงไป เป็น Wooden Planks(ไม้แปรรูป) โดยการ กด E เพื่อเปิดช่องเก็บของในตัวคุณ สิ่งที่คุณ ต้องเจอคือ ช่องสาหรับ Craft 2×2 ซึ่งอยู่ข้างๆตัวละคร ของคุณ โดยให้วาง Wood ลงไป ช่องใดช่องหนึ่ง Wood 1 ชิ้น จะสามารถแปลงได้ 4 Wooden Planksทาให้ได้ 24 Wooden Planks เมื่อคุณมี Wooden Planks แล้วคุณก็จะสามารถคราฟ โต๊ะทางาน (Crafting Tables) ซึ่งจะ สามารถช่วยให้คุณ คราฟอุปกรณ์ต่างๆได้มากกว่าเดิม แต่ต้องมั่นใจว่า วางเอาไว้ในที่ ที่ สามารถใช้งานได้สะดวก
5. หลังจากที่วางไปแล้ว คุณก็จะสามารถเปิดมาได้ โดยการ คลิกขวา ที่กล่องนั้น และจะขึ้นช่อง 3×3 มาให้ซึ่งวิธีใช้ก็คล้ายกับใน ช่องเก็บของ ของคุณ กิ่งไม้ (Sticks) คือสิ่งจาเป็นมาก สาหรับการสร้างเครื่องมือต่างๆ โดยให้วาง Wooden Planks อยู่ในแนวตั้ง 2 บล็อกให้ใช้ ทั้งหมด 6 Wooden Planks เพื่อสร้าง กิ่งไม้ 12 อัน เมื่อคุณได้ Wooden Planks และ Sticks แล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างอุปกรณ์จากไม้ด้วยโต๊ะทางานของคุณ สิ่งที่คุณจาเป็นต้องมีคือ พลั่ว(Pickaxe)*, ขวาน(Axe) , พลั่ว(Shovel)** และ ดาบ(Sword)*Pickaxe = พลั่ว , อีเต้อ ในเกมมีไว้สาหรับ ขุดหิน , **Shovel = พลั่ว ในเกมไว้สาหรับขุดดิน
6. เมื่อคุณคราฟ อุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว ให้เริ่มสร้าง ที่หลบภัยเล็กๆ เพื่อป้องกันอันตรายในคืนแรกจาก มอนสเตอร์ ที่จะมาอยู่รอบๆ คุณในตอนกลางคืน และแน่นอนว่า ให้นาโต๊ะทางานของคุณ มาตั้งไว้ใน ที่หลบภัยเพื่อความสะดวกในการใช้งาน (โดยการต่อยโต๊ะทางานจนแตก และนาไปวางใหม่)ใช้ Wood Shovel (พลั่วไม้) จะเป็นวิธีที่เร็วที่สุด ในการทาลายดิน แต่ถ้าคุณเจอกับหิน ให้ใช้ WoodPickaxe เพื่อ เก็บมา และทากาแพง ที่ดูแข็งแรงกว่าดิน ที่หลบภัยในคืนแรก ไม่จาเป็นต้องใหญ่มากเพียงแค่ให้มันทาให้คุณปลอดภัยเท่านั้นเอง ขั้นตอนสุดท้ายก่อนทีจะมืด คือการนา CoobleStone (หิน ่ แตก/หินกรวด) เพื่อทา Furnace (ตู้อบ) แต่ถ้าที่ผ่านมายังไม่เจอหิน เลย ให้ใช้ พลั่วไม้ ขุดดิน ลงไปจากพื้นหญาข้างบน จนกว่าคุณจะ เห็นหิน เมื่อคุณเจอหินแล้ว ให้ใช้ Pickaxe ในการขุด และเก็บมา อย่างต่า 20 ก้อน
7. หลังจากคุณเก็บหินมามากพอแล้ว คุณก็พร้อมที่จะ ปิดประตูที่หลบภัย เพื่อให้เวลาของคืนแรกผ่านไป กลับมาที่โต๊ะทางานกับหินกรวดของคุณและเริ่มสร้างตู้อบ วิธีการสร้างคือ นา Cooblestoneมาวางรอบๆช่อง โดยปล่อยให้ตรงกลางว่างเปล่า และให้วางตู้อบ ใกล้ๆกับ โต๊ะทางานของคุณ ในที่สุดคุณก็ได้ ตู้อบมา และคุณก็จะสามารถคราฟTorch(คบไฟ) เพื่อให้มีแสงสว่างในตอนมืดค่า โดยการ คลิกขวาที่ตู้อบ และวาง Wooden Planks ในช่องข้างล่างและ Wood ในช่องข้างบน เพื่อให้ได้ ถ่านไม้ (Charcoal) และให้นา ถ่านไม้ ที่ได้มา มาวาง
8. ไว้ในช่องข้างใต้ เพื่อให้ตู้อบ ทางานต่อไป โดยให้เผา Wood จนกว่าจะได้ถ่านไม้ มา 5อัน หลังจากนั้น ให้นากิ่งไม้ที่เหลือ และ ถ่านไม้สดๆร้อนๆ มาเพื่อคราฟคบไฟ โดยการเปิดช่องเก็บของ ของคุณหรือไปที่โต๊ะทางานก็ได้ และวาง ถ่านไม้ ไว้บน กิ่งไม้เพื่อสร้างคบไฟ กิ่งไม้ 1 อันและถ่านไม้ 1 อัน จะสามารถสร้างคบไฟได้ 4 อัน หลังจากที่คราฟเสร็จ คุณก็จะสามารถวางคบไฟ ไว้ในที่ต่างๆได้ เพื่อให้แสงสว่างกับชีวิตของคุณ ในที่สุดขั้นตอนสาหรับผู้เริ่มต้นใหม่ ก็เสร็จสิ้น ต่อมาคุณก็พร้อมที่จะ สารวจโลก Minecraftหรือสร้างบ้านมากกว่านี้ ในตอนนี้ที่หลบภัยของคุณก็สาเร็จแล้วคุณควรมีชุดอุปกรณ์ไม้ , คบไฟ , ตู้อบ และ โต๊ะทางาน คุณสามารถใช้เวลาคืนแรกของคุณเพื่อสร้างชุดอุปกรณ์จากหินได้ , ขุดลงไปใต้หลุมหลบภัย หรือ เดินออกไปข้างนอกเพือพบกับมอน ่เตอร์ทั้งหลาย แต่ต้องระวัง Creepers ด้วย!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s